دانلود تحقیق و پایان نامه

ads5

جمعه, ۱۸ فروردين ۱۳۹۶، ۰۲:۰۰ ق.ظ

 دانلود رایگان مقاله ارایه یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره برای انتخاب بهترین تامین کنندگان در زنجیره تامین با تلفیق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی


ارایه یک مدل تصمیم گیری چندمعیاره برای انتخاب بهترین تامین کنندگان در زنجیره تامین با تلفیق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی آرمانی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:35

 دانلود رایگان مقاله بررسی دیدگاه‌های تئوریک و معیارهای عملکرد زنجیره تامین در سازمان
بررسی دیدگاه‌های تئوریک و معیارهای عملکرد زنجیره تامین در سازمان
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:35
 دانلود رایگان مقاله معماری سرویس‌گرا؛ راه حلی برای یکپارچه سازی زنجیره تامین
معماری سرویس‌گرا؛ راه حلی برای یکپارچه سازی زنجیره تامین
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:34
 دانلود رایگان مقاله زنجیره تامین چیست؟ آیا می توان آن را مدیریت کرد؟
زنجیره تامین چیست؟ آیا می توان آن را مدیریت کرد؟
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:33
 دانلود رایگان مقاله روند تغییرات و محدودیت‌های زنجیره تامین صنعت خودرو
روند تغییرات و محدودیت‌های زنجیره تامین صنعت خودرو
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:32
 دانلود رایگان مقاله زنجیره تامین ناب و مدلی برای ارزیابی ناب بودن زنجیره تامین
زنجیره تامین ناب و مدلی برای ارزیابی ناب بودن زنجیره تامین
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:32
 دانلود رایگان مقاله بررسی روابط بین‌عناصر تسهیم اطلاعات و استراتژی‌های رقابتی و عملکرد زنجیره تامین در سازمان
بررسی روابط بین‌عناصر تسهیم اطلاعات و استراتژی‌های رقابتی و عملکرد زنجیره تامین در سازمان
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:32
 دانلود رایگان مقاله ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره فازی
ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره فازی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:31
 دانلود رایگان مقاله جنبه های اخلاقی نام و نشان تجاری در افزایش اعتبار شرکت در اجتماع
جنبه های اخلاقی نام و نشان تجاری در افزایش اعتبار شرکت در اجتماع
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:31
 دانلود رایگان مقاله همپوشی بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتری
همپوشی بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتری

 دانلود رایگان مقاله بازاریابی ویروسی، حرکت سلول به سلول


بازاریابی ویروسی، حرکت سلول به سلول
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:30

 دانلود رایگان مقاله رضایت مشتری
رضایت مشتری
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:30
 دانلود رایگان مقاله بازارگرایی در شرکتهای لیزینگ
بازارگرایی در شرکتهای لیزینگ
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:28
 دانلود رایگان مقاله الگوی فازی در مدیریت بازار
الگوی فازی در مدیریت بازار
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:28
 دانلود رایگان مقاله الگوهای رفتار مشتری در خرید اینترنتی
الگوهای رفتار مشتری در خرید اینترنتی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:27
 دانلود رایگان مقاله الگوهای رضایت‌مندی مشتری
الگوهای رضایت‌مندی مشتری
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:27
 دانلود رایگان مقاله بازاریابی اعتمادی
بازاریابی اعتمادی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:27
 دانلود رایگان مقاله فرایندارتباطات منسجم بازاریابی
فرایندارتباطات منسجم بازاریابی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:27
 دانلود رایگان مقاله رویکردی جدید به آمیخته بازاریابی اینترنتی
رویکردی جدید به آمیخته بازاریابی اینترنتی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:27
 دانلود رایگان مقاله فرهنگ بازاریابی
فرهنگ بازاریابی

 


 دانلود رایگان مقاله رابطه آمیخته بازاریابی و رفتار مصرف‌‌کننده
رابطه آمیخته بازاریابی و رفتار مصرف‌‌کننده
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:26
 دانلود رایگان مقاله بازاریابی رابطه مند 2
بازاریابی رابطه مند 2
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:24
 دانلود رایگان مقاله باشگاه مشتری
باشگاه مشتری
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:24
 دانلود رایگان مقاله کلینیک بازاریابی و تبلیغات
کلینیک بازاریابی و تبلیغات
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:23
 دانلود رایگان مقاله کلینیک بازاریابی و تبلیغات، رفتار مصرف کننده
کلینیک بازاریابی و تبلیغات، رفتار مصرف کننده
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:23
 دانلود رایگان مقاله کلینیک بازاریابی و تبلیغات، مدیریت بر نام تجاری
کلینیک بازاریابی و تبلیغات، مدیریت بر نام تجاری
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:23
 دانلود رایگان مقاله اهمیت ارزش در نظام بازاریابی
اهمیت ارزش در نظام بازاریابی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:23
 دانلود رایگان مقاله نقطه اشباع تبلیغات
نقطه اشباع تبلیغات
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:22
 دانلود رایگان مقاله کلینیک بازاریابی و تبلیغات بخش بندی بازار
کلینیک بازاریابی و تبلیغات بخش بندی بازار
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:22
 دانلود رایگان مقاله بازاریابی سبز راهی به سوی رقابت پایدار
بازاریابی سبز راهی به سوی رقابت پایدار

 دانلود رایگان مقاله درباره ملاحظات رفتاری بازاریابی از دیدگاه اسلامی


ملاحظات رفتاری بازاریابی از دیدگاه اسلامی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:20

 دانلود رایگان مقاله کلینیک بازاریابی و تبلیغات، مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
کلینیک بازاریابی و تبلیغات، مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:19
 دانلود رایگان مقاله ساخت در کلاس جهانی از منظر مشتری
ساخت در کلاس جهانی از منظر مشتری
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:19
 دانلود رایگان مقاله مبانی و اصول مشتری مداری در اسلام
مبانی و اصول مشتری مداری در اسلام
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:19
 دانلود رایگان مقاله معرفی کلینیک بازاریابی و تبلیغات
معرفی کلینیک بازاریابی و تبلیغات
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:18
 دانلود رایگان مقاله بازاریابی جاویژه ؛ گام نخست در کامیابی کسب و کار
بازاریابی جاویژه ؛ گام نخست در کامیابی کسب و کار
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:18
 دانلود رایگان مقاله ارزش از نگاه مشتری
ارزش از نگاه مشتری
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:18
 دانلود رایگان مقاله مفهوم رضایت مشتری در بازارهای صنعتی
مفهوم رضایت مشتری در بازارهای صنعتی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:18
 دانلود رایگان مقاله به سوی بازاریابی مستقیم
به سوی بازاریابی مستقیم
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:17
 دانلود رایگان مقاله ارتباط موثر با بازار هدف
ارتباط موثر با بازار هدف

 دانلود رایگان مقاله استراتژی نام تجاری در فرا بازار ها


استراتژی نام تجاری در فرا بازار ها
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:15

 دانلود رایگان مقاله بسته بندی های صادراتی ، فرصت یا تهدید
بسته بندی های صادراتی ، فرصت یا تهدید
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:14
 دانلود رایگان مقاله کانال های توزیع و انواع آن در محصولات صنعتی و مصرفی
کانال های توزیع و انواع آن در محصولات صنعتی و مصرفی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:14
 دانلود رایگان مقاله چگونه تحقیق بازاریابی صادرات بر عملکرد صادرات شرکت اثر می گذارد؟
چگونه تحقیق بازاریابی صادرات بر عملکرد صادرات شرکت اثر می گذارد؟
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:14
 دانلود رایگان مقاله مدیریت ارتباط با مشتری و چهار عنصر بازاریابی
مدیریت ارتباط با مشتری و چهار عنصر بازاریابی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:14
 دانلود رایگان مقاله بررسی جایگاه CRM دربازاریابی رابطه مند
بررسی جایگاه CRM دربازاریابی رابطه مند
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:13
 دانلود رایگان مقاله مدیریت بازاریابی ورزشی
مدیریت بازاریابی ورزشی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:13
 دانلود رایگان مقاله مدیریت ارتباط با مشتری در محیط مجازیE-CRM
مدیریت ارتباط با مشتری در محیط مجازیE-CRM
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:13
 دانلود رایگان مقاله رضایت مشتری با استفاده از حامل های کم هزینه
رضایت مشتری با استفاده از حامل های کم هزینه
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:11
 دانلود رایگان مقاله بررسی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانکی
بررسی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانکی

 


 دانلود رایگان مقاله بدست آوردن رضایت مشتری در هنگام آشفتگی
بدست آوردن رضایت مشتری در هنگام آشفتگی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:10
 دانلود رایگان مقاله نقش ابعاد جهت گیری استراتژیک شرکت در تعیین بازارگرایی
نقش ابعاد جهت گیری استراتژیک شرکت در تعیین بازارگرایی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:10
 دانلود رایگان مقاله بازارسازی و مدیریت بازاریابی
بازارسازی و مدیریت بازاریابی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:10
 دانلود رایگان مقاله بررسی کارکرد های بازاریابی عصبی بر رفتار خرید آنلاین مصرف کننده اینترنتی
بررسی کارکرد های بازاریابی عصبی بر رفتار خرید آنلاین مصرف کننده اینترنتی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:9
 دانلود رایگان مقاله بررسی قابلیت‌های نوین شبکه‌های اجتماعی در‌توسعه تحقیقات بازاریابی با استفاده از روش نگاشت شناختی
بررسی قابلیت‌های نوین شبکه‌های اجتماعی در‌توسعه تحقیقات بازاریابی با استفاده از روش نگاشت شناختی
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:9
 دانلود رایگان مقاله بررسی تاثیر بازارگرایی داخلی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط
بررسی تاثیر بازارگرایی داخلی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:9
 دانلود رایگان مقاله نوآوری در شرکتها
نوآوری در شرکتها
پنجشنبه 17 فروردین 1396  10:8
 دانلود رایگان مقاله راهکارهای تقویت خلاقیت در سازمان
راهکارهای تقویت خلاقیت در سازمان
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:40
 دانلود رایگان مقاله کاربرد منطق تناقض در اعتلای خلاقیت سازمانی
کاربرد منطق تناقض در اعتلای خلاقیت سازمانی
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:40
 دانلود رایگان مقاله شکوفایی خلاقیت کاربردی
شکوفایی خلاقیت کاربردی

 دانلود رایگان مقاله سازگاران و نوآوران


سازگاران و نوآوران
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:40

 دانلود رایگان مقاله ارتباط استراتژیک موثر بر نوآوری سازمانی
ارتباط استراتژیک موثر بر نوآوری سازمانی
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:40
 دانلود رایگان مقاله خلاقیت، نوآوری و بهره وری نیروی انسانی
خلاقیت، نوآوری و بهره وری نیروی انسانی
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:39
 دانلود رایگان مقاله نو آوری در مدیریت استراتژیک منابع انسانی؛ ظرفیت سازی در عصر جهانی شدن
نو آوری در مدیریت استراتژیک منابع انسانی؛ ظرفیت سازی در عصر جهانی شدن
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:39
 دانلود رایگان مقاله مفاهیم و مبانی خلاقیت و نوآوری
مفاهیم و مبانی خلاقیت و نوآوری
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:39
 دانلود رایگان مقاله راهکارهای ترویج فرهنگ خلاقیت و نوآوری در آموزش و پرورش
راهکارهای ترویج فرهنگ خلاقیت و نوآوری در آموزش و پرورش
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:39
 دانلود رایگان مقاله خلاقیت عامل سکون در سازمان
خلاقیت عامل سکون در سازمان
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:36
 دانلود رایگان مقاله ترغیب خلاقیت در میان کارکنان ”الگوی ژاپنی"
ترغیب خلاقیت در میان کارکنان ”الگوی ژاپنی"
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:36
 دانلود رایگان مقاله روش شناسی حل خلاق مسئله در سازمان و مدیریت
روش شناسی حل خلاق مسئله در سازمان و مدیریت
چهارشنبه 16 فروردین 1396  13:35
 دانلود رایگان مقاله توجه به زنجیره های خلاقیت، رهیافتی نظامگرا در مدیریت خلاقیت ونوآوری
توجه به زنجیره های خلاقیت، رهیافتی نظامگرا در مدیریت خلاقیت ونوآوری
  • رضا سلطانی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی