دانلود تحقیق و پایان نامه

ads10

جمعه, ۱۸ فروردين ۱۳۹۶، ۰۴:۳۰ ق.ظ

 دانلود رایگان مقاله مدیریت دانش در سازمان


مدیریت دانش در سازمان
سه شنبه 15 فروردین 1396  11:11

 دانلود رایگان مقاله استراتژی های مدیریت برای دانش شخصی و سازمانی
استراتژی های مدیریت برای دانش شخصی و سازمانی
سه شنبه 15 فروردین 1396  11:11
 دانلود رایگان مقاله مدیریت دانش و خلاقیت و نقش آنها در بهبود کارآیی و اثربخشی فرآیندها
مدیریت دانش و خلاقیت و نقش آنها در بهبود کارآیی و اثربخشی فرآیندها
سه شنبه 15 فروردین 1396  11:11
 دانلود رایگان مقاله نیل به سرآمدی با ابزار مدیریت دانش
نیل به سرآمدی با ابزار مدیریت دانش
سه شنبه 15 فروردین 1396  11:10
 دانلود رایگان مقاله مدیریت دانش درارتباط با مشتری
مدیریت دانش درارتباط با مشتری
سه شنبه 15 فروردین 1396  11:10
 دانلود رایگان مقاله مدیریت دانش و استعدادها
مدیریت دانش و استعدادها
سه شنبه 15 فروردین 1396  11:10
 دانلود رایگان مقاله مدیریت دانش و سرمایه های انسانی
مدیریت دانش و سرمایه های انسانی
سه شنبه 15 فروردین 1396  11:8
 دانلود رایگان مقاله دانشِ مدیریت دانش
دانشِ مدیریت دانش
سه شنبه 15 فروردین 1396  11:8
 دانلود رایگان مقاله مرور روشها و توسعه سیستم مدیریت دانش بر پایه وب
مرور روشها و توسعه سیستم مدیریت دانش بر پایه وب
سه شنبه 15 فروردین 1396  11:8
 دانلود رایگان مقاله روشهای کاربردی خلق ثروتِ دانایی محور در صنعت گاز و نقش واحدهای پژوهش و فنآوری در حفظ و توسعه دانش و تکنولوژی در صنایع

 دانلود رایگان مقاله سیستم‌ها و آینده مدیریت دانش


سیستم‌ها و آینده مدیریت دانش
سه شنبه 15 فروردین 1396  11:7

 دانلود رایگان مقاله شاخص کلیدی شرکتهای چند ملیتی
شاخص کلیدی شرکتهای چند ملیتی
سه شنبه 15 فروردین 1396  11:7
 دانلود رایگان مقاله ده عامل موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌ها
ده عامل موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌ها
سه شنبه 15 فروردین 1396  11:7
 دانلود رایگان مقاله خط مشی های مدیریت دانایی و فعالیت های تحقیق و توسعه و نوآوری در واحدهای صنعتی
خط مشی های مدیریت دانایی و فعالیت های تحقیق و توسعه و نوآوری در واحدهای صنعتی
سه شنبه 15 فروردین 1396  11:5
 دانلود رایگان مقاله بازارهای پویای دانش؛ راهی در تحقق مدیریت دانایی
بازارهای پویای دانش؛ راهی در تحقق مدیریت دانایی
سه شنبه 15 فروردین 1396  11:5
 دانلود رایگان مقاله رویکردی به دانش آفرینی
رویکردی به دانش آفرینی
سه شنبه 15 فروردین 1396  11:4
 دانلود رایگان مقاله ارائه مدلی برای توسعه مدیریت دانش در سازمانهای تحقیقاتی با رویکرد استفاده موثر از فناوری اطلاعات و ارتباطات
ارائه مدلی برای توسعه مدیریت دانش در سازمانهای تحقیقاتی با رویکرد استفاده موثر از فناوری اطلاعات و ارتباطات
سه شنبه 15 فروردین 1396  11:4
 دانلود رایگان مقاله فرایند تعیین راهبرد دانش سازمانی در نظامهای مدیریت دانائی.
فرایند تعیین راهبرد دانش سازمانی در نظامهای مدیریت دانائی
سه شنبه 15 فروردین 1396  11:3
 دانلود رایگان مقاله خط مشی های مدیریت دانایی و فعالیت های تحقیق و توسعه و نوآوری در واحدهای صنعتی در یک اقتصاد دانایی محور
خط مشی های مدیریت دانایی و فعالیت های تحقیق و توسعه و نوآوری در واحدهای صنعتی در یک اقتصاد دانایی محور
سه شنبه 15 فروردین 1396  11:3
 دانلود رایگان مقاله نقش NGO ها و تشکل های صنعتی در تحقیق و توسعه و مدیریت دانش
نقش NGO ها و تشکل های صنعتی در تحقیق و توسعه و مدیریت دانش

 دانلود رایگان مقاله مقایسه الگوهای بلوغ مدیریت دانش


مقایسه الگوهای بلوغ مدیریت دانش
سه شنبه 15 فروردین 1396  11:2

 دانلود رایگان مقاله الگوهای معماری مدیریت دانش
الگوهای معماری مدیریت دانش
سه شنبه 15 فروردین 1396  11:2
 دانلود رایگان مقاله فرایند تعیین راهبرد دانش سازمانی در نظامهای مدیریت دانائی
فرایند تعیین راهبرد دانش سازمانی در نظامهای مدیریت دانائی
سه شنبه 15 فروردین 1396  11:0
 دانلود رایگان مقاله توسعه نظام مدیریت دانش در زیمنس
توسعه نظام مدیریت دانش در زیمنس
سه شنبه 15 فروردین 1396  11:0
 دانلود رایگان مقاله سهیم سازی تجربه، پرهیز از آزمون و خطا
دانلود رایگان مقاله سهیم سازی تجربه، پرهیز از آزمون و خطا
سه شنبه 15 فروردین 1396  11:0
 دانلود رایگان مقاله مدیریت دانش در سازمانهای یادگیرنده
دانلود رایگان مقاله مدیریت دانش در سازمانهای یادگیرنده
سه شنبه 15 فروردین 1396  11:0
 دانلود رایگان مقاله استراتژی های مدیریت برای دانش شخصی و سازمانی
دانلود رایگان مقاله استراتژی های مدیریت برای دانش شخصی و سازمانی
سه شنبه 15 فروردین 1396  10:59
 دانلود رایگان مقاله راهبردهای آموزشی اشاعه مدیریت دانش
راهبردهای آموزشی اشاعه مدیریت دانش
سه شنبه 15 فروردین 1396  10:58
 دانلود رایگان مقاله مدیریت دانش در سازمان های دولتی
مدیریت دانش در سازمان های دولتی
سه شنبه 15 فروردین 1396  10:57
 دانلود رایگان مقاله ارزیابی عملکرد زنجیره تامین دانش و بهینه سازی آن در طرح های انرژی
ارزیابی عملکرد زنجیره تامین دانش و بهینه سازی آن در طرح های انرژی

 دانلود رایگان مقاله الگوهای اندازه ‌گیری سرمایه فکری با نگاهی به بخش خدمات


الگوهای اندازه ‌گیری سرمایه فکری با نگاهی به بخش خدمات
سه شنبه 15 فروردین 1396  10:57

 دانلود رایگان مقاله استراتژی شما برای مدیریت دانش چیست؟
استراتژی شما برای مدیریت دانش چیست؟
سه شنبه 15 فروردین 1396  10:57
 دانلود رایگان مقاله مدیریت دانش تجربه ای جدید در شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
مدیریت دانش تجربه ای جدید در شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی
سه شنبه 15 فروردین 1396  10:56
 دانلود رایگان مقاله بررسی مفهوم دانش در منابع اسلامی
بررسی مفهوم دانش در منابع اسلامی
سه شنبه 15 فروردین 1396  10:55
 دانلود رایگان مقاله ارائه مدل بومی مستندسازی تجربیات خبرگان در صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران
ارائه مدل بومی مستندسازی تجربیات خبرگان در صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران
سه شنبه 15 فروردین 1396  10:55
 دانلود رایگان مقاله ضرورت ها و کارکردهای مدیریت دانش در سازمان های فرهنگی
ضرورت ها و کارکردهای مدیریت دانش در سازمان های فرهنگی
سه شنبه 15 فروردین 1396  10:55
 دانلود رایگان مقاله ارائه مدل مناسب جهت تدوین استراتژی دانش در صنعت نفت
ارائه مدل مناسب جهت تدوین استراتژی دانش در صنعت نفت
سه شنبه 15 فروردین 1396  10:54
 دانلود رایگان مقاله بررسی الگوهای استراتژی مدیریت دانش و استراتژی دانش در سازمان ها
بررسی الگوهای استراتژی مدیریت دانش و استراتژی دانش در سازمان ها
سه شنبه 15 فروردین 1396  10:53
 دانلود رایگان مقاله بررسی نقش مدیریت دانش و سرمایه های فکری بر کسب مزیت رقابتی (مطالعه موردی شرکت سایپا)
بررسی نقش مدیریت دانش و سرمایه های فکری بر کسب مزیت رقابتی (مطالعه موردی شرکت سایپا)
سه شنبه 15 فروردین 1396  10:52
 دانلود رایگان مقاله مدیریت سرمایه های فکری: راهبرد نوین توسعه توان رقابتی صنعت فرش در هزاره سوم
مدیریت سرمایه های فکری: راهبرد نوین توسعه توان رقابتی صنعت فرش در هزاره سوم

 دانلود رایگان مقاله ارائه چارچوبی برای طراحی و اجرای سیستم های مدیریت دانش از جنبه عوامل کلیدی


ارائه چارچوبی برای طراحی و اجرای سیستم های مدیریت دانش از جنبه عوامل کلیدی
سه شنبه 15 فروردین 1396  10:52

 دانلود رایگان مقاله مدل سازه های شبکه دانش و سیستم های اداره امور
مدل سازه های شبکه دانش و سیستم های اداره امور
سه شنبه 15 فروردین 1396  10:52
 دانلود رایگان مقاله مدیریت دانش مشتری در بازاریابی و مدیریت زنجیره تامین با نگاه داده کاوی
مدیریت دانش مشتری در بازاریابی و مدیریت زنجیره تامین با نگاه داده کاوی
سه شنبه 15 فروردین 1396  10:51
 دانلود رایگان مقاله موانع استقرار مدیریت دانش در سازمان های دولتی
موانع استقرار مدیریت دانش در سازمان های دولتی
سه شنبه 15 فروردین 1396  10:50
 دانلود رایگان مقاله یک دیدگاه فرآیندی از مدیریت دانش
یک دیدگاه فرآیندی از مدیریت دانش
سه شنبه 15 فروردین 1396  10:50
 دانلود رایگان مقاله سازمان های یاددهنده
سازمان های یاددهنده
سه شنبه 15 فروردین 1396  10:50
 دانلود رایگان مقاله ارائه الگوی توسعه شبکه های دانش در هاب های پژوهش و فناوری صنعت نفت با استفاده از الگوهای جهانی
ارائه الگوی توسعه شبکه های دانش در هاب های پژوهش و فناوری صنعت نفت با استفاده از الگوهای جهانی
سه شنبه 15 فروردین 1396  10:50
 دانلود رایگان مقاله در مورد موانع استقرار مدیریت دانش در سازمان های دولتی
موانع استقرار مدیریت دانش در سازمان های دولتی
جمعه 11 فروردین 1396  20:32
 دانلود رایگان تحقیق در مورد موانع استقرار مدیریت دانش در سازمان های دولتی
موانع استقرار مدیریت دانش در سازمان های دولتی
جمعه 11 فروردین 1396  20:32
 دانلود رایگان پایان نامه در مورد موانع استقرار مدیریت دانش در سازمان های دولتی
موانع استقرار مدیریت دانش در سازمان های دولتی

 دانلود رایگان پایان نامه در مورد یک دیدگاه فرآیندی از مدیریت دانش


یک دیدگاه فرآیندی از مدیریت دانش
جمعه 11 فروردین 1396  20:30

 دانلود رایگان تحقیق در مورد یک دیدگاه فرآیندی از مدیریت دانش
یک دیدگاه فرآیندی از مدیریت دانش
جمعه 11 فروردین 1396  20:30
 دانلود رایگان مقاله در مورد یک دیدگاه فرآیندی از مدیریت دانش
یک دیدگاه فرآیندی از مدیریت دانش
جمعه 11 فروردین 1396  20:30
 دانلود رایگان مقاله در مورد سازمان های یاددهنده
سازمان های یاددهنده
جمعه 11 فروردین 1396  20:29
 دانلود رایگان تحقیق در مورد سازمان های یاددهنده
سازمان های یاددهنده
جمعه 11 فروردین 1396  20:29
 دانلود رایگان پایان نامه در مورد سازمان های یاددهنده
سازمان های یاددهنده
جمعه 11 فروردین 1396  20:28
 دانلود رایگان پایان نامه در مورد ارائه الگوی توسعه شبکه های دانش در هاب های پژوهش و فناوری صنعت نفت با استفاده از الگوهای جهانی
دانلود رایگان مقاله در مورد ارائه الگوی توسعه شبکه های دانش در هاب های پژوهش و فناوری صنعت نفت با استفاده از الگوهای جهانی
جمعه 11 فروردین 1396  20:27
 دانلود رایگان تحقیق در مورد ارائه الگوی توسعه شبکه های دانش در هاب های پژوهش و فناوری صنعت نفت با استفاده از الگوهای جهانی
دانلود رایگان مقاله در مورد ارائه الگوی توسعه شبکه های دانش در هاب های پژوهش و فناوری صنعت نفت با استفاده از الگوهای جهانی
جمعه 11 فروردین 1396  20:27
 دانلود رایگان مقاله در مورد ارائه الگوی توسعه شبکه های دانش در هاب های پژوهش و فناوری صنعت نفت با استفاده از الگوهای جهانی
دانلود رایگان مقاله در مورد ارائه الگوی توسعه شبکه های دانش در هاب های پژوهش و فناوری صنعت نفت با استفاده از الگوهای جهانی


  • رضا سلطانی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی